Фитнесс тоног төхөөрөмж

3,900,000

Бүх дасгалаа нэг төхөөрөмжөөр хий.....
Фитнес клуб танай гэрт болон ажил дээр иж бүрнээрэй.
Захиалгаар нийлүүлнэ 5-7 хоногт